tehtävät

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

 • kehittää ja ohjaa slovakiancuvacien jalostustoimintaa
 • kerää, tilastoi ja julkaisee jalostuksellista tietoa
 • järjestää jalostustarkastuksia joka toinen vuosi tai tarpeen mukaan
 • informoi kasvattajia ja kasvatuksesta kiinnostuneita jäseniä
 • seuraa rodun kehitystä Suomessa ja muissa maissa
 • avustetaan rotujärjestöä (SSKY) tuomarineuvotteluiden, 
  rodun erikois- ja jatkokoulutusten sekä mahdollisten 
  koearvostelutilaisuuksien järjestämisessä.
 • osallistuu järjestettäviin jalostustieteellisiin koulutuksiin