Pevisa

Slovakiancuvac kuuluu Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmaan 
(Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma)

SLOVAKIANCUVACIN PEVISA vaatimukset 1.1.2019 alkaen:
(voimassa 1.1.2019-31.12.2023)

Koiralla tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto. 
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D. 
Jos toisella vanhemmista on lonkkaniveldysplasian aste D,
toisen vanhemman lonkkaniveldysplasian aste on oltava A tai B.
Koiralla tulee astutushetkellä olla kyynärnivellausunto. 
Rekisteröinnin raja-arvona onkyynärniveldysplasian aste 1. 
Jos toisella vanhemmista on kyynärniveldysplasian aste 1,
toisen vanhemman kyynärniveldysplasian aste tulee olla 0.
Alaikäraja lonkka-ja kyynärnivelkuvauksiin on 18 kk.
_____________________________________________________________________________

HUOM uusi PEVISA astuu voimaan 1.1.2024 !
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
SLOVAKIANCUVACIN PEVISA vaatimukset 1.1.2024 alkaen:
(voimassa 1.1.2024-31.12.2028)

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. 
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkadysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimusta (uros 2 pentuetta)

______________________________________________________________________________

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset PEVISA-ohjelmassa:
Ulkomaiset urokset: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.
- tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta.

Vuoden 2016 alusta voimaan tullut Koirarekisteriohje rajaa tällaisella poikkeusluvalla rekisteröityjen pentueiden määrän korkeintaan kahteen kutakin urosta kohden. Enää ei ole kuitenkaan merkitystä sillä, tapahtuvatko astutukset Suomessa vai ulkomailla
Kun kahden pentueen raja jollakin uroksella on täyttynyt on kasvattajalla kolme vaihtoehtoa: 
-urokselle hankitaan PEVISAn edellyttämä tulossa joko Suomesta tai ulkomailta.
-kasvattaja anoo yhdistelmäkohtaista poikkeuslupaa normaalin poikkeuslupakäytännön mukaisesti

-nartulle etsitään uusi uros 

Ulkomainen uros= uroksen omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija asuu ulkomailla.