Pevisa

Slovakiancuvac kuuluu Suomen Kennelliiton PEVISA-ohjelmaan 
(Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma)
_____________________________________________________________________________

HUOM uusi PEVISA astuu voimaan 1.1.2024 !

SLOVAKIANCUVACIN PEVISA vaatimukset 1.1.2024 alkaen:
(voimassa 1.1.2024-31.12.2028)

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Lonkka- ja kyynärkuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk. 
Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkadysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärkuvaustuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimusta (uros 2 pentuetta)

______________________________________________________________________________

Ulkomaisia uroksia koskevat poikkeukset PEVISA-ohjelmassa:
Ulkomaiset urokset: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.
- tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta.

Vuoden 2016 alusta voimaan tullut Koirarekisteriohje rajaa tällaisella poikkeusluvalla rekisteröityjen pentueiden määrän korkeintaan kahteen kutakin urosta kohden. Enää ei ole kuitenkaan merkitystä sillä, tapahtuvatko astutukset Suomessa vai ulkomailla
Kun kahden pentueen raja jollakin uroksella on täyttynyt on kasvattajalla kolme vaihtoehtoa: 
-urokselle hankitaan PEVISAn edellyttämä tulossa joko Suomesta tai ulkomailta.
-kasvattaja anoo yhdistelmäkohtaista poikkeuslupaa normaalin poikkeuslupakäytännön mukaisesti

-nartulle etsitään uusi uros 

Ulkomainen uros= uroksen omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija asuu ulkomailla.