Hallitus

Hallitus kokoustaa joka kuukauden toinen keskiviikkoilta. Asioita hallituksen kokoukseen voi esittää lähettämällä sähköpostia yhdistyksen sähköpostiin: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen kokouksen vakiasioina käsitellään taloustilanne, jäsentilanne, saapuneet ja lähetetyt postit, MC lehti, JTK:n asiat. Näiden lisäksi käsitellään erilaiset ajankohtaiset asiat, suunnitellut tapahtumat, jäsentuotteet jne.


Alla yhteenvetoa aiemmissa kokouksissa käsitellyistä asioista

Hallituksen kokous 10/21 12.10.2021

 • käytiin läpi jäsentilanne ja taloustilanne, yksi uusi jäsen
 • käytiin läpi saapuneet sähköpostit
 • käytiin läpi 2022 kesäpäivien valmistelun tilanne
 • käytiin läpi 45v juhlakokouksen järjestelyjä
 • käytiin läpi muut tulevat tapahtumat
  • näistä mainostusta sähköpostiin
 • käytiin läpi jto:n ja pevisan uusintaa
 • päätettiin kutsua seuraavassa hallituksessa aloittavat jäsenet tiedonvaihtokokoukseen joulukuussa

seuraava kokous 19.11

Hallituksen kokous 9/21 14.09.2021

 • käytiin läpi jäsenhakemukset ja taloustilanne
 • käytiin läpi saapuneet sähköpostit
 • käytiin läpi 2022 kesäpäivien valmistelun tilanne
 • käytiin läpi tulevat tapahtumat
 • käytiin läpi kotisivu-uudistuksen tilanne ja cuvac.fi domainin hankinta

seuraava kokous 12.10